تبلیغات


25Band | Tamin & A-del - نكاتی در مورد موزیكهای گروه 25


25Band | Tamin & A-del

كلوب رسمی طرفداران گروه 25 | Official Club

متاسفانه اخیرا تعدادی از كارها و تك تراكهای گذشته ی گروه 25 باند به عنوان موزیكهای جدید گروه در سایتهای موزیك پخش گردیده اند
به عنوان مثال ورژن قدیمی  موزیك "اشتباه" كه از تك خوانی های گذشته ی Tamin و قبل از تشكیل گروه 25 است با عنوان موزیك جدید در سایتها پخش شده است و یا موزیك "ایران سرزمین من" از A-del و یاس(لازم به ذكر است ورژن جدید و اصلی موزیك اشتباه تا هفته ی دوم آبان پخش خواهد شد)
همچنین موزیك "خاطره ها" كه از كارهای گذشته ی گروه است توسط گروه و به صورت رسمی انتشار نیافته است و بدون هیچگونه مجوز و هماهنگی پخش شده است(لازم به ذكر است به این دلیل كه این موزیك از موزیكهای گروه 25 است جهت سهولت دریافت توسط طرفداران در این كلوب قرار گرفته است اما جزو كارهای رسمی گروه محسوب نمیشود.فقط موزیكهایی كه در سایت رسمی گروه وجود دارند كارهایی هستند كه با رسمیت پخش شده اند)
همچنین در برخی سایتها موزیكهای برخی خوانندگان به دلیل تشابهات اسمی به نام گروه 25 پخش شده است كه این قضیه كاملا تكذیب میشود
امید است در آینده شاهد این گونه نا هماهنگیهای سایتها با كارهای گروه 25 نباشیم
مدیر كلوب


پینوشت:

موزیك و موزیك ویدیو "امشب میخوام" كه در پستهای قبلی نیز ذكر شده بود تا 25 آبان پخش خواهد شد

www.club.25-band.com


نوشته شده در 1389/07/9 ساعت 20:20 توسط Admin نظرات | |
تماس با ما