تبلیغات


25Band | Tamin & A-del - تكذیب شایعات!


25Band | Tamin & A-del

كلوب رسمی طرفداران گروه 25 | Official Club

 

متاسفانه اخیرا شاهد شایعاتی در مورد گروه در سایتها و فرومهای مختلف اینترنتی بوده ایم

تعدادی از این شایعات به دلیل نا آگاهی و برخی نیز عمدا پخش شده اند كه ما در اینجا با قاطعیت تعدادی از آنها را تكذیب مینماییم:

1-جدایی تامین از گروه 25 و منحل شدن گروه!

این شایعه از پخش موزیك "اشتباه" از تامین توسط افراد سودجو سرچشمه میگیرد.این موزیك از موزیكهای قدیمی و تك خوانی های تامین قبل از تشكیل گروه 25 میباشد

این شایعه توسط عادل و تامین تكذیب میشود.

 

2- تك خوانی های تامین و عادل با عنوان موزیكهای جدید گروه!

موزیكهایی از قبیل : كاغذ - عادل _ ایران سرزمین من - عادل _ و موزیكهای عادل با گروه3ZG -یاس و همچنین موزیكهای تامین با رضایا و سایر خوانندگان مربوط به قبل از تشكیل گروه 25 است و جزو كارهای گروه 25 محسوب نمیشوند. متاسفانه برخی سایتها و حتی مراجع بزرگ موسیقی ایران به دلیل جذب بازدید و سایر اهداف این موزیكها را به عنوان موزیكهای جدید گروه معرفی میكنند كه این قضیه نیز كاملا تكذیب میشود.تنها موزیكهایی كه در مراجع رسمی و اختصاصی گروه 25 قرار داده میشوند كارهای گروه محسوب میشوند

 

3- حضور داشتن تامین و عادل در ایران و فیلمبرداری ویدیو ی از من نگذر در نیشابور!

طبق بیوگرافی و مطالبی كه قبلا نیز ذكر شده اند گروه در حال حاضر در امارات متحده عربیه (دبی-UAE) مشغول به ادامه ی كار هستند

ویدیو ی از من نگذر نیز به صورت مشترك در باكو و مشهد فیلم برداری شده است

4- تكذیب عروسی تامین و عادل در برخی سایتها!

متاسفانه در برخی سایتها نیز شاهد مطالبی در این مورد كه تامین و عادل فقط زوج هنری هستند و با هم ازدواج نكرده اند بوده ایم.این قضیه نیز تكذیب میشود. تامین و عادل سال گذشته مراسم عروسی خود را برگزار كردند

 

5- سایر شایعات...!

تمام شایعاتی كه مبنی بر جدایی گروه - منحل شدن گروه و ... میباشند پیشاپیش شدیدا تكذیب میشوند!

لطفا در صورت مشاهده ی اخبار غیر موثق و هرگونه خبر عجیب و غیر معتبر در مورد گروه آنرا به ما اطلاع دهید

مدیریت كلوب رسمی گروه 25 باند


نوشته شده در 1389/08/26 ساعت 19:46 توسط Admin نظرات | |
تماس با ما